...realizujeme Vaše nápady

Vodní hospodářství

 

EgÚ zabezpečuje v areálu dodávky pitné vody. Napojeni jsme na místně příslušný potrubní řád VaK.  Do roku 2008 byly obnoveny páteřní rozvody pitné vody. Kromě hygienických, technologických odběrů jsou napojeny též systémy požární ochrany.  

Na základě povolení místně příslušného Vodoprávního úřadu s odboru životního prostředí odebíráme  povrchovou vodu ze dvou vodních nádrží. Dodávky do areálu jsou zabezpečeny potrubní sítí s vlastní  tlakovou stanicí odebírající vodu vyrovnávacích bazénů se součtovým objemem 800 m3, které slouží  též jako požární nádrže.

 K odvodu splaškových, průmyslových a dešťových vod provozujeme areálovou páteřní kanalizační síť. Tato síť propojuje výstupy z jednotlivých objektů a technologií se sítí nadřazeného subjektu VaK  Havlíčkův Brod.  Kontrolní činnost spočívá v odebírání a vyhodnocování vzorků vypuštěných odpadních vod ve vazbě na vydaná Vodoprávní rozhodnutí a platný Kanalizační řád, kde jsou uvedeny limity koncentrací některých sledovaných látek a chemických prvků.

 

pitna voda

Rychlý kontakt energetika

Chotěbořské strojírny, a.s.
Herrmannova 520
583 01 Chotěboř

nepřetržitý dispečink
tel.: 569 551 220
mobil: 777 226 217, 218
e-mail: dispecink@chss.cz

 

vedoucí energetiky
tel.: 569 551 403
e-mail: energetika@chss.cz

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva

Opište kód z obrázku