...realizujeme Vaše nápady

Ostatní

 

Ekologie  

V akciové společnosti je kladen důraz na ochranu životního prostředí. EgÚ zajišťuje aplikaci  a dodržování požadavků platné legislativy dané především:

  • Zákon o ovzduší
  • Zákon o odpadech
  • Chemický zákon
  • Zákon o obalech
  • evidence v IRZ

 Dále vypracovává hlášení, statistiky, atd.

  • Elektroinstalace  

Zajišťuje údržbu, opravy, dodávky menších elektroinstalací resp. instalací podle vypracované  projektové dokumentace. Pracovníci s kvalifikací podle vyhl.50/78 provádí údržbu a opravy  na VN rozvodnách, NN rozvodech, vyhrazených zvedacích zařízeních, atd.

  • Trubní instalace

Pro spolehlivé dodávky energií zajišťují údržbu a opravy výrobních celků a síťových rozvodů.

Realizujeme externí dodávky v oborech VODA, TOPENÍ, ZEMNÍ PLYN, TLAKOVÝ VZDUCH

  • Železniční vlečka

EgU  spolupracuje při zajištění provozování vlečky s externí odbornou firmou,která  obdržela Povolení Drážního úřadu k provozování železniční vlečky.

  • Revizní činnost

Pro vlastní energetické celky a výrobní prostředky v akciové společnosti zabezpečuje EgÚ revizní činnost vyhrazených tlakových zařízení, kotlů, plynových zařízení, elektrorevize.

instalace elektro

instalace trubni

instalace vzduch

 

Rychlý kontakt energetika

Chotěbořské strojírny, a.s.
Herrmannova 520
583 01 Chotěboř

nepřetržitý dispečink
tel.: 569 551 220
mobil: 777 226 217, 218
e-mail: dispecink@chss.cz

 

vedoucí energetiky
tel.: 569 551 403
e-mail: energetika@chss.cz

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva

Opište kód z obrázku