...realizujeme Vaše nápady

Elektrická energie

Výroba EE  CHSS vlastní licenci na výrobu udělenou ERÚ. Z původní výroby EE parním turbogenerátorem  je dnes EE vyráběna moderním systémem se spalovacím motorem. Elektrický výkon je 0,854 MWe. Palivo ZP.  Kogenerace zvyšuje spolehlivost dodávek EE v areálu při plánovaných i neplánových přerušeních  dodávek EE ze sítě distributora a napájení důležitých technologií výroby tepla, dodávek vody,  informačních serverů, telekomunikačního a zabezpečovacího systému,…. Mobilní a špičkový zdroj představuje dieselagregát s výkonem 0,25 MWe spalující naftu.

Distribuce EE  Zajištění distribuce EE je zaměřeno na spolehlivý provoz zařízení a sítí na úrovni VN a NN.  Z nadřazené soustavy je areál napojen přípojkou 35 kV. Transformace na 6 kV je zajištěna 3 ks  transformátorů. Z VN rozvodny pokračují VN kabely do celkem 13 trafostanic.  Distribuce je zajišťována nepřetržitě a v tomto režimu je proces sledován – vyhodnocován  z centrálního dispečinku.  Spolehlivý provoz je zajišťován pravidelnou údržbou, modernizací zastaralých komponentů, předepsaným konáním revizní a servisní činnosti, atd.

Pravidla distribuce elektřiny

Obchod s EE  Na základě udělené licence je v rámci LDS zajišťována obchodní činnost s cílem poskytnout  za nadstandardních podmínek energii v konkurenceschopné cenové úrovni.

elektrarna privod CEZ

trafostanice

mereni CEZ

Rychlý kontakt energetika

Chotěbořské strojírny, a.s.
Herrmannova 520
583 01 Chotěboř

nepřetržitý dispečink
tel.: 569 551 220
mobil: 777 226 217, 218
e-mail: dispecink@chss.cz

 

vedoucí energetiky
tel.: 569 551 403
e-mail: energetika@chss.cz

Kontaktní formulář

Jméno a příjmení
Telefon
Email
Vaše zpráva

Opište kód z obrázku